< Forside Aktiviteter Vedtægter Medlemskab Bestyrelsen Konkurrencer Sjællandsstævnet Pinacle hjælp

Omtale: Ordinært klubmøde onsdag den 28. feb. 2018  kl. 19:00 i klubhuset

På denne side, kan du læse lidt mere udførligt om denne aften!

Information fra bestyrelsen
Her orienteres medlemmerne om nyt siden sidst
OBS! Sidste frist for film til Klubmesterskab.

Aftenens emne:

 1. På opfordring gentages Konvertering af film.
  Fra DVD eller Bluray til MPG4
  Hvad er forskellen på MPG4 og MPG2?

 2. Filmoptagelse i praksisOptagelse med 1 kamera.
  Vi laver direkte optagelser i klubhuset med interview.

  Simpel planlægning:
     Hvorfor - Hvem - hvad - hvor - hvordan?
     Billedkomposition og kontinuitet i billede og lyd samt normalt lydnivea = dB0 eller Normalization
  Vi kender alle at lange intetsigende scener kan være dræbende!
  Et interview bør præcis som andre film være optaget i små korte klip, fra flere vinkler.
  En film bliver mere spændende og seværdig med varierede kamera vinkler, og evt. skiftende locations.
  Suppleret med historisk relaterede still billeder og "Potteplante" klip.
  Det kræver blot lidt omtanke, opfindsomhed, et kamera og gerne et stativ.

 3. Fra optagelser til redigering i praksis
  Hvordan får man lettest filmen fra kamera til redigeringsprogrammet.
  Filmen lægges på klippebordet og gøres klar til redigering.
  Lidt planlægning: Den simple beretter model.
  Anslag - Indledning - handling - afslutning - finale.
  Hvad mangler vi?

 4. Medlemsfilm -
      Her kan medlemmerne vise film,
      der opfylder betingelsen for film i klubben.

Billedkomposition og billedkontinuitet
Når vi ser film på TV eller i biografen, tænker vi ikke umiddelbart over billedkomposition og kontinuitet. Mange af os amatører tænker heller ikke i disse faktorer, når vi filmer, men det gør professionelle filmfolk.
Når vi ser film, er det jo blot en række billeder. 25 pr. sek. der følger i den rækkefølge, som vi bestemmer ved redigering. Når vi klipper i en scene, eller når vi klipper til ny scene, sker der et brud, som kan ses, og som opfattes af både vore øjne og underbevidsthed.
Det kan vi udnytte til at forbedre den seværdige værd, eller til kunstnerisk - at skabe et ønsket stemningsskift.

kontinuitet i lyd
Når vi klipper i en scene eller skifter til ny scene, vil der ske et brud i reallyden, det kan vi undgå på flere måder. Den nemmeste er selvfølgelig at slette reallyden og lægge musik på.
Men der findes mange mere avancerede måder, der gør lyden mere levende og som ikke bryde kontinuiteten.

Lydniveauet
Lydkvaliteten betyder meget, når vi fremstiller film. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan lydniveauet optages og justeres på klippebordet..
Lydniveau måles efter en logaritmisk skala, fordi vores ører opfatter lyd ændringer efter en sådan skala.
De fleste finder det svært og lader blot automatikken bestemme. Varieret lydniveau og forvrængning er resultatet.
Præcis som standardværdier for farver og hvidbalance, er der en standard for lydniveau.

Medlemsfilm
Vi slutter selvfølgelig aftenen med film fra medlemmerne: Nye eller gamle fra gemmerne