LINK

Forsiden

Næste klubmøde

Aktiviteter

Regler for
medlemsfilm

Medlemskab

Historie

Sjællandstævnet

Vindere
klubkonkurrencer

_____

Opdaterer 09-11-2022 20:35:14

ROSKILDE VIDEOAMATØRER
Rva

Roskilde Videoamatører er en interessegruppe
under Vindinge Kultur Center


  Formålet er:
 
At samle interesserede og udbrede, samt højne lysten og evnen til at producere
  amatørfilm. 
  Det skal foregå gennem gensidig inspiration
.
  Uden hensyn til niveau eller andre interessemæssige skel.
  For på denne måde, at forsætte vor gamle klubs dyrebare traditioner i samme ånd.

____________________________________________________________________________________________

Lidt om baggrunden for klubben

Roskilde Videoamatører er en gammel forening for film/videointeresserede. Den blev starte tilbage i 1950, som en smalfilm klub.
I takt med udviklingen ændredes navnet fra "Roskilde Smalfilms Amatører" til
"Roskilde Film og Video Amatører".
Senere, da smalfilm blev overhalet af video, blev navnet igen ændret til "Roskilde Videoamatører".

I 2019 måtte man indse, trods klubbens store popularitet og medlemstal, at ingen ønskede at gå i spidsen og danne en bestyrelse.
Ved ekstraordinær generalforsamling blev det  enstemmigt besluttet, at foreningen lukke efter 69 år.

Det var utroligt smerteligt for alle, men i sidste øjeblik viste der sig en mulighed for at føre klubbens traditioner videre. Ved en omkonstruering til interessegruppe under Vindinge Kulturcenter.
En særdeles aktiv og bredt kulturelt favnende forening med mange aktiviteter som f.eks. Kor, mad grupper, bogklub og foredrag med fællesspisning o.s.v.

Du kan blive medlem af Kulturcentret:

Alle videointeresserede - kan, som medlem af Vindinge Kulturcenter, blive optaget i Roskilde Videoamatører
Medlemskabet inkluderer deltagelse i alle kulturcentret aktiviteter.

Ønsker du blot nærmere information. Tryk her

Klubben bevarede navnet Roskilde Videoamatører og vil kører et månedligt fastlagt program, der til gode ser alle med interesse for at lave amatørvideo, rejsevideo, familievideo eller blot en kunstnerisk produktion.
Kort sagt Roskilde Videoamatører samler Videoamatører på alle niveauer til fælles inspiration.
****