LINK

Forsiden

Næste klubmøde

Aktiviteter
 

Regler for
medlemsfilm

Medlemskab

Historie

Sjællandstævnet

Vindere
klubkonkurrencer

_____

Opdaterer 09-11-2022 20:31:30

   ROSKILDE VIDEOAMATØRER
 

Roskilde Videoamatører er en interessegruppe under VKC. Vindinge Kultur Center

  Formålet er:
 
At samle interesserede og udbrede, samt højne lysten og evnen til at lave amatørfilm.
  Det skal foregå gennem gensidig inspiration
.
  Uden hensyn til niveau eller andre interessemæssige skel.
  For på denne måde, at forsætte vor gamle klubs dyrebare traditioner i samme ånd.

____________________________________________________________________________________________________________

Grundregler for Interessegruppen Roskilde Videoamatører under VKC. Vindinge Kultur Center

1.       Medlemskab Roskilde Videoamatører
For at blive medlem af klubben, skal du være medlem af Vindinge kulturcenter.
For at deltage i alle klubbens aktiviteter, skal du betale et lille omkostnings gebyr, som fastlægges pr.år og udgør
 for indeværende år kr. 50.00
Som medlem af Vindinge kulturcenter, kan du deltage som tilskuer og passivt medlem (evt. Ægtefælden),
uden at blive afkrævet gebyr eller modtage medlems mail med intern og generel information til medlemmer.

2.       Medlems information
Når der sker nyt, eller andet af interesse, vil du, som aktiv medlem modtage medlems mail.
For ikke betalende medlemmer henvises til hjemmesiden. www.roskildevideo.dk
Ønsker du, af en eller anden grund, ikke medlems info. Da blot send mig en mail med ”Nej til info mail”.

3.       Hjemmesiden www.roskildevideo.dk
Her vil du finde megen relevant information, og du kan yde dit bidrag, til at gøre den bedre, med gode ideer. Med indlæg på ”Opslagstavlen” kan du komme med gode ideer, ris og ros. Husk: God tone og ærbødig respekt!
Send dit indlæg til mig, så vurderer jeg sprogbruget!

4.       Ønsker du et optimalt program i klubben, er din` indsats en forudsætning
Har du lyst til at arrangerer en aften i klubben?
Send mig venligst et par ord om din ide. Kontakt
Lad os få en snak om, hvornår og dine – eventuelle - betænkeligheder samt tidsramme og tekniske behov o.s.v.

5.       Gruppe ideer er velkomne
Er i to eller flere, med lyst til at vise jeres model på en klubaften?
Send mig venligst et par ord om din ide. Kontakt
Lad os få en snak om, hvornår og eventuelle betænkeligheder samt tidsramme og tekniske behov o.s.v.

6.       Klubbens ledelse og bestyrelse
Vedtægter for Vindinge kulturcenter skal holdes og er gældende for klubben.
Ovenstående formål med klubben, gælder kun for aktive medlemmer af interessegruppen Roskilde Videoamatører.
Klubbens ledelse, formand og beslutningstager er foreløbig undertegnede og iværksætter af klubben.
Uddelegering og løsning af opgaver, sker i samarbejde med enkelt medlemmer.

leder: Bjarne Larsen
Mejeristræde 1 – Vindinge – 4000 Roskilde
Kontakt: Roskilde Videoamatører