ROSKILDE                 

                VIDEOAMATØRER

Link

Forsiden

Aktiviteter

Opslagstavlen

Medlemskab

Kontakt

Konkurrencer

Sjællandstævnet

Personoplysninger

Regler for
Klubmesterskab

Regler for
Julemesterskab

 

Regler for
medlemsfilm

Vejledning for
dommere

Vindere klubkonkurrencer

Opdateret: 25-12-2019 11:38:15

Vejledning for dommere ved interne klubkonkurrencer.


For at sikre alsidighed bør bedømmelserne ske på flg. måde.

 1. Hver af de 3 dommere bedømmer filmene uafhængigt af hinanden og ud fra egen synsvinkel og erfaring.

 2. Bedømmelsen bør ske ud fra filmtekniske værdier.

 3. Hver dommer giver filmene point fra 0 til 10 med 10 som bedst.

 4. Pointene tælles sammen til max. 30

 5. Er der stemmelighed blandt de 3 højest placerede, må dommerne votere til der findes

 6. 1 første plads

 7. 1 anden plads

 8. 1 Tredje plads.

 9. Der gives både positive og negative kommentarer til alle film.

 10. Kommentarerne skal være sagligt begrundet.

 11. De færdige resultater sendes på mail ca. 8 dage før til vor konkurrenceleder, der udfærdiger diplomer og præmier.

Se konkurrencereglerne

 

25-12-2019 11:38:15

25-12-2019 11:38:15